15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

มอบรางวัล..”คนดีรักแผ่นดิน”

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน โดย นายสุชน ชาลีเครือ อดีตประธานวุฒิสภา มอบรางวัล..”คนดีรักแผ่นดิน” ให้แก่บุคค ทุกสาขา อาชีพที่บำเพ็ญประโยชน์ให้สังคม ซึ่งในงานดังกล่าวมี นายกีรติ ตะวันวาด หรือ พี่ต้อย แอคเนอร์ CEO.ทีวีพูล และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 14 (พตส.14) ได้รับรางวัลดังกล่าว ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ดอย่างต่อเนื่อง โดยมี นางสาวอรรฆยา พลตื้อ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 14 (พตส.14) ร่วมแสดงความยินดี