15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

วัดช้างอำเภอบ้านนา จัดเดิน -วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข ครั้งที่ 23 เพื่อสุขภาพจิตใจและสุขภาพกาย “การกำหนดลมหายใจเข้าออก” 22 พฤษภาคม 2567

*****นครนายก..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายวุฒิชัย วงษ์อินทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ประธานเปิดการแข่งขัน เดิน – วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลด ละ อบายมุข ประจำปี 2567 ระยะทาง  3 กม. 5 กม. ที่วัดช้าง อำเภอบ้านนา โดยมีพระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนา เจ้าอาวาสวัดช้าง นายสำลี ศรแก้ว กล่าวรายงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุภาพไทย โรงพยาบาลบ้านนา สถานีตำรวจภูธรบ้านนา เทศบาลตำบลพิกุลออก ชมรมจักรยานรักษ์พิกุลออก อปพร. ให้การสนับสนุน

*****โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักวิ่งเพื่อสุขภาพ ได้นำการวิ่งและการปฏิบัติสมาธิ เชื่อมโยง ผสมผสานกัน บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ร่างกายจิตใจต่างส่งผลซึ่งกันและกัน การฝึกฝนร่างกายอย่างเหมาะสม จึงเป็นการฝึกฝนจิตใจด้วยเช่นกัน “จิตแข็งแกร่ง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรง” นั่นคือจิตจะแข็งแกร่งได้ต้องสงบนิ่ง และกายจะแข็งแรงต้องเคลื่อนไหว และเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักในความสำคัญของการมีกิจกรรมทางกายป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs รวมถึงการปฏิบัติบูชา ทำความดี ทำบุญ ถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียน เป็นปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย สำหรับผู้เข้าร่วมเดิน – วิ่ง ได้รับวัตถุมงคล ผู้เข้าเส้นชัย 1 ถึง 5 หญิง – ชาย จะได้รับถ้วยรางวัล มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก นับเป็นกิจกรรมที่ดีงาม เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมโดยส่วนรวมอีกด้วย