15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

พร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

คณะกรรมการระดับ อำเภอทั้ง 32 อำเภอ กกต จว.นม. กกต เขต. ผู้ตรวจ กกต. ประชุมแนวทาง การปฏิบัติ การเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา ประธานประชุมบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย