15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

เยี่ยมให้กำลังใจทีมจักษุแพทย์

นพ.อารักษ์  วงศ์วรชาติ ผอ.รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เยี่ยมให้กำลังใจ ทีมจักษุแพทย์ พยาบาลห้องผ่าตัด ตามโครงการผ่าตัดต้อกระจก ใส่เลนส์แก้วตาเทียม ในผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง จำนวน 50 คน เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาล  ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยไม่ต้องชำระเงินแต่อย่างใด.