16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ประธานประชุมพระสังฆาธิการจ.แพร่

พระเดชพระคุณพระเทพเวที  เจ้าคณะภาค 6 ประธานเปิดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์และประธานที่พักสงฆ์ ประจำปี 2567 จังหวัดแพร่ ภาค 6 ณ พุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ ในการนี้ มีพระอุดมบัณฑิต  รักษาการเจ้าคณะภาค 6  พระราชเขมากร เจ้าคณะจ.แพร่  พระโกศัยเจติยารักษ์  รองเจ้าคณะจ.แพร่ และพระสังฆาธิการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม