16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ขอแสดงความยินดี

นางสาวอรรฆยา พลตื้อ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด และ บริษัท วิชั่นกลาสอิดรัสทรีส์ จำกัด พตส. 14 และคณะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวพจนา พะเนียงเวทย์ เพื่อน พตส.14ที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ณ จังหวัดชลบุรี โดย มีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดชลบุรี/ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี /ปราจีนบุรี /ระยอง /สระแก้วและตราด ทั้งนี้ได้ทำการเปิดสถานกงสุลขึ้นที่ จ.ชลบุรี เมื่อ 26 มิถุนายน 67 ที่ผ่านมา