16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์

นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ ประธานประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวง ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแพร่ ในพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนกระทรวง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ซึ่งพิธีดังกล่าวเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ 76 จังหวัด