ข่าวสังคมภาพข่าว

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้าน

ดร.ทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศบาลเมืองท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี พร้อมผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม ประธานชุมชนสวนผาสุข และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองท่าผา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชาวบ้าน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าผา เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เบื้องต้น ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย.