ภาพข่าว

ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดินแสดงพลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มพลังประชาชนเครือข่ายราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนมุขธารา ต.ปากนคร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ประมาณ 100 คน ภายใต้การประสานงานของนายปรีชา แก้วกระจ่าง อดีตกำนันตำบลปากนคร เดินทางมายังด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเช้าวันที่ 24 ส.ค. เพื่อร่วมกล่าวปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และจะปกป้องสถาบันจนชีวิตจะหาไม่ โดยมีการถือป้ายไวนิล เขียนข้อความ อาทิ  เราขอปกป้องสถาบัน  ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเลือดเนื้อ และชีวิต, ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย,  มันผู้ใด จาบจ้วง สถาบัน ขอให้มันผู้นั้น จงพินาศตลอดไป,  เราคือคนไทย หัวใจเดียวกัน