ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

รับโล่เชิดชูเกียรติ

รับโล่เชิดชูเกียรติ ดร.เสริมวุฒิ   สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ บุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม จาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรร่วมแสดงความยินดี   ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร  วันก่อน