Uncategorizedupdate newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ผู้ว่าฯกำแพงเพชรตรวจวัดควันดำ

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการตรวจวัดควันดำ รถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดมลพิษทางอากาศจากฝันละอองขนาดเล็ก PM 2.5” โดยมี นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร,นายทรงชัย พ่วงสุวรรณ ผอ.แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร,และนายพจรินทร์ โพธิ์เงิน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงคมนาคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี  ที่แขวงทางหลวงกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง