ข่าวสังคมภาพข่าว

ประชุม กก.เหล่ากาชาดจังหวัด

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร พร้อมนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะกรรมการตลอดจนสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด รวมทั้งกิ่งกาชาดอำเภอต่างๆในจังหวัด ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อรายงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาดในจังหวัดกำแพงเพชร