25 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

“ไทยเบฟ”..ร่วมใจต้านภัยหนาว

นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม ประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว โครงการ “ไทยเบฟ…ร่วมใจต้านภัยหนาว พ.ศ.2563 ปีที่ 21” แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 1,100 ผืน ที่หอประชุมอำเภอศรีสงคราม เมื่อวันก่อน