25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

ราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

***นนทบุรี..0ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานเปิด โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถขับเคลื่อนปฏิบัติการร่วมกับองค์กรหลักในตำบลและแก้ปัญหาความยากจนในตำบล  ได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

***โดยมีผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี อาจารย์วิชัย มาแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธี