ข่าวสังคมภาพข่าว

เปิดอาคารสำนักงานเทศบาล

นายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลา ผวจ.สงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมีนายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งลาน พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ภาคประชาชน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 พ.ย.63