ผบ.เรือนจำรับตำแหน่งใหม่

ว่าที่ร.ต.รวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน จ.สกลนคร รับมอบกระเช้าจากนางประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล ผู้บัญชาการเรือนจำ อ.สว่างแดนดิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ที่เรือนจำสว่างแดนดิน