15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล รองผวจ.สกลนคร ประชุมแถลงแผนการถวายความปลอดภัยและเตรียมการรับเสด็จฯ พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการเตรียมสถานที่ ได้แก่ จุดจอดเฮลิปคอปเตอร์พระที่นั่ง ศาลารวมใจ  ลานธรรม ที่เปิดป้ายโครงการจัดหาแหล่งน้ำฯ ห้องรับรอง จุดรองรับมวลชน การปรับพื้นที่ การวางผังออกแบบพื้นที่รับเสด็จฯ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 23 พ.ย.63