update newsข่าวเด่นอาชญากรรม

ปิดล้อมตรวจค้นแหล่งพักยาเสพติด

***เชียงราย..0พ.อ. อุไร ศรีม่วงสุข  ผบ.บก.ควบคุม ปส. บก.ควบคุม ศป.บส.ชน.ที่ 3 สนธิกำลังทหารพราน ร้อย.ทพ.3201 และ ศป.พมพ.บ้านห้วยส้าน  เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้าน เป้าหมาย พัวพันค้ายาเสพติด  พื้นที่ บ้านสันติสุข หมู่ 19  ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย จำนวน 4 เป้าหมาย  จุดแรกที่บ้านเลขที่  484  บ้านสันติสุข  ต.ป่าตึง  ของนายจะยอ แซ่ลี้

***ส่วนเป้าหมายที่ 2  บ้านเลขที่ 785 บ้านสันติสุข  เป้าหมายที่ 3 บ้านของ น.ส.จุนนี่ พรเจริญ  บ้านเลขที่ 221  บ้านสันติสุข  เป้าหมายที่ 4  นายสะคำ แซ่คง บ้านเลขที่ 410 บ้านสันติสุข  ผลการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างไร  พ.อ.อุไร กล่าวว่า การตรวจค้นถึงไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย  แต่ก็เป็นการป้องปรามสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดให้มีการเคลื่อนไหวยากขึ้น