23 เมษายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

ถุงยังชีพกำลังใจถูกไฟไหม้บ้าน

นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจ.สกลนคร มอบหมายให้ น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส  พร้อมรองนายก/ที่ปรึกษา/กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ออกเยี่ยมให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม น้ำดื่ม เงิน จำนวน 2000 บาท ช่วยเหลือนายสง่า ผลาผล อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 5 ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส ผู้ประสบอัคคีภัย