ข่าวสังคมภาพข่าว

ชมรมกอล์ฟสัมพันธ์ ปปร.24

ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานชมรมกอล์ฟสัมพันธ์ ปปร.24 จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในรุ่น ปปร.24 ที่ สนามกอล์ฟซัมมิทไพน์เฮร์สทกอล์ฟคลับแอนด์โฮเทล จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 25 พ.ย.63