15 มิถุนายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

นนทบุรีจัดงานนัดพบแรงงาน

นายชาญชัย  ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี ประธานในพิธีเปิดงานนัดพบแรงงาน (นัดพบ Co-Payment) “จ้างงานเด็กจบใหม่” ตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน ( Co-Payment) โดยมี นางอนุวรรณ  แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน ที่แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.ที่ผ่านมา