ข่าวสังคมภาพข่าว

ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

ดร.เสริมวุฒิ สุวรรณโรจน์ ประธานบริษัทเฉาก๊วยชากังราวตราเพชร ผู้สนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา พร้อมคณะทีมงาน เข้ารับฟังบรรยาย พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริง โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค  จ.พิษณุโลก