ข่าวสังคมภาพข่าว

ปรับภูมิทัศน์ลานพญาวานร

น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส จ.สกลนคร นำทีมจิตอาสาพัฒนา และหน่วยงานราชการ ทุกภาคหน่วย ทุกองค์กร มาทำความสะอาด หรือ ปรับภูมิทัศน์ ลานสาธารณประโยชน์ ( ลานพญาวานร ) หมู่ที่ 5 บ้านป่าติ้ว ต.วานรนิวาส เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) วันที่ 25 พ.ย.2563