22 เมษายน 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

บริจาคสร้างห้องผู้ป่วยพิเศษ

คุณกฤษณา สถิรวุฒิวรางกูร บริจาคเงิน  500,000 บาท ให้กับ รพ.บ้านโป่ง ราชบุรี สำหรับสร้างห้องผู้ป่วยพิเศษ โดยมี นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง นางจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผอ.ฝ่ายบริหาร และนางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล ร่วมรับมอบ ที่อาคารผู้ป่วยนอก รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี วันก่อน.