ข่าวสังคมภาพข่าว

มอบรางวัลชุมชนบ้านโป่งไร้ขยะ

นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี  ประธานมอบโล่รางวัลโครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season 2 อำเภอบ้านโป่ง โดยมี นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ปธ.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ นายทรงยศ อรัญยกานนท์ นายกเทศบาลเมืองท่าผา และนายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผอ.โรงงานเอสซีจีพีบ้านโป่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอารีน่า ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี