ข่าวสังคมภาพข่าว

ครอบครัวใจบุญซ่อมหอผู้ป่วย

นพ.ธิติ แสวงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นางจิรภัทร สิทธิสันต์ รองผอ.ฝ่ายบริหาร และนางกิ่งกาญจน์ ทรัพย์เย็น รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และหัวหน้าหอผู้ป่วย ร่วมรับมอบอาคารหอผู้ป่วยอนุสรณ์ 45 ปี ชั้น 1 (ศิริทวี) ที่ทาง รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี และครอบครัว ใช้งบประมาณมูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท ปรับปรุงเพื่อให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น