ข่าวสังคมภาพข่าว

มอบทุนการศึกษาวันขรรค์ชัยฯ

นายสุวิทย์ ลักษณาวงศ์ ประธานกลุ่มดาวเรือง (ขช.27)มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน จำนวน 3 ทุน ทุนละ2000บาท เนื่องในวันขรรค์ชัย กัมพลานนท์อนุสรณ์ ที่ ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ อ.สะเดา จ.สงขลา จากนั้นร่วมกับเพื่อนๆนำพ่วงหรีดเคารพอนุสรณ์ท่านนายอำเภอขรรค์ชัย กัมพลานนท์ เมื่อวันที่14 ธันวาคม2563