ข่าวพระราชสำนัก

องคมนตรี ปฎิบัติภารกิจติดตามงานระยอง

ระยอง..0เมื่อวันที่  30 ต.ค. พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการตรวจติดตามการใช้ประโยชน์จากที่ดินของมูลนิธิฯ ที่ จ.ระยอง มีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง และ อปท.ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โดยได้ตรวจสอบที่ดินแปลงหมายเลขที่ดิน 261 เนื้อที่ จำนวน 54 ไร่ 114 ตารางวา ต.ทางเกวียน อ.แกลง โดยทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เช่าเป็นระยะเวลา 30 ปี ปรับปรุงให้มีสนามกีฬา สนามฟุตบอล สวนสุขภาพ สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวเดิมเป็นของนายประสิทธิ์ สิงหพันธ์ น้อมเกล้าถวายให้มูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 31ม.ค.2534

จากนั้นองคมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินหมายเลขที่ 29 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จำนวนพื้นที่ 1 งาน 33.6 ตารางวา ซึ่งทางเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้เช่าพื้นที่ ระยะเวลา 30 ปี เพื่อก่อสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าจากโครงการพระราชดำริฯ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวเดิมเป็นของ น.ส.สุนันทา และน.ส.สุพัตรา ตันธนวิกรัย น้อมเกล้าถวายที่ดินให้กับมูลนิธิ