update newsข่าวพระราชสำนักข่าวเด่น

จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนาน้อมรำลึก“พ่อแห่งแผ่นดิน”

***กำแพงเพชร..0นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานใน พิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563  รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”ที่ศาลาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปากคลองใต้ วัดพระบรมธาตุนครชุม พระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชรเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. เพื่อให้ศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดีและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

***ทั้งนี้มีการประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ของศาสนาพุทธ โดยมีพระเมธีวชิรภูษิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ พิธีอธิษฐานภาวนาขอพรของศาสนาคริสต์ โดยศาสนาจารย์อธิคม จันทร์ทัพหลวง ประธานชมรมคริสเตียนกำแพงเพชร และการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งกล่าวดุอาอ์ขอพรของศาสนาอิสลาม โดยนายวุฒิพงษ์ วงศมณี โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดญันนะตุ้ล มุฮฺมีนีน