18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นข่าวในประเทศสาธารณสุข

ทม.สุโขทัยธานีพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ

***ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย  นายพิเชฐ ไทยกล้า นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการใน ต.ธานี ปี 2564  โดยมี นางอำพร ทองงาม  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน

***ทั้งนี้เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแล มีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญ ญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545,ให้ผู้พิการในชุมชน เข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย, ส่งเสริมให้ผู้พิการและผู้ดูแลตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

***นายพิเชฐ ไทยกล้า กล่าวว่า  โครงการดังกล่าว ทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานหลายแห่ง อาทิเช่น โรงพยาบาลสุโขทัย, โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย สโมสรโรตารี่จังหวัดสุโขทัย  ,สโมสรไลออน์สุโขทัยราชธานี  สมาคมพ่อค้าจังหวัดสุโขทัย กาชาดจังหวัดสุโขทัย  ชมรมผู้พิการจังหวัดสุโขทัย  ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และ ชมรม อสม.เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ซึ่งทางเทศบาลฯต้องขอกราบขอบพระคุณมา ณ.โอกาสนี้ด้วย