18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

วิ่งการกุศลสมทบทุนสร้างโรงอาหารเพื่อน้อง

กำแพงเพชร..0 เมื่อเวลา 05.30 น.วันที่4 ต.ค.ที่บริเวณลานวัดวังยาง ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร ประธานเปิดโครงการ วิ่งการกุศล สมทบทุนสร้างโรงอาหารเพื่อน้อง โดยมี นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผอ.ร.ร.สาธิตพร้อมด้วย นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร  ประธานชมรมเครือข่ายผู้ปกครองครูโรงเรียนสาธิต นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย ประธานสภาอุตสาหกรรม พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และนักวิ่งเข้าร่วมในพิธี

สำหรับโครงการจัดการวิ่งการกุศล สมทบทุนสร้างโรงอาหารเพื่อน้องโรงเรียนสาธิตครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหาร คณะครู คณะกรรการชมรมเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิต เพื่อเป็นการระดมทรัพยากรเงินทุน ในการสร้างโรงอาหารให้กับเด็กนักเรียน เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย และสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่วงการกีฬาไทย