จังหวัดนนทบุรี เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอภิชัย  อร่ามศรี รองผวจ.นนทบุรี ประธานเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ที่ทรงส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ที่บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี  ตำบลชลอ อำเภอเมืองนนทบุรี

*****โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร สสจ.จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปร่วมเดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯนี้เป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการดำเนินงานเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง โดยให้ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และทุกหมู่เหล่า มีโอกาสออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ เช่น การเดิน วิ่ง หรือปั่นจักรยาน ซึ่งถ้าทำเป็นประจำจะทำให้มีสุขภาพดีห่างไกลโรค