update newsกีฬาข่าวเด่น

สมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบเครื่องออกกำลังกายฟิตเนส มูลค่า15ล้านบาทจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้กับ อบจ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางกนกพร   เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ประธานรับมอบอุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนส จำนวน30รายการ มูลค่า 15,246,900บาท จาก ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ   รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงินงบประมาณได้รับอนุมัติจากบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายฟิตเนสที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เป็นอุปกรณ์นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งมอบให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

*****จากนั้น ว่าที่ ร.ท.ยุทธการ   รัตนมาศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งมอบต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนางกนกพร   เดชเดโช นายก อบจ.นครศรีธรรมราช รับมอบ เพื่อให้บริการประชาชนและเยาวชนได้ใช้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต่อไป.