28 กุมภาพันธ์ 2024
Latest:
update newsกีฬาข่าวเด่น

เมืองคอนจัดแข่งสนุกกีฬาว่ายน้ำ “สจ.จิตรธรรม บุญญาธิการ แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 11” มีนักกีฬาเด็กและผู้ปกครองจากจังหวัดต่างๆในภาคใต้เข้าร่วมจำนวนมาก

*****นครศรีธรรมราช..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13  ม.ค.67 ที่สระว่ายน้ำ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  “สจ.จิตรธรรม  บุญญาธิการ แชมป์เปี้ยนชิพ  ครั้งที่ 11”  ขึ้น   มีนักกีฬาเด็กและผู้ปกครองจากจังหวัดต่างๆในภาคใต้เข้าร่วมจำนวนมาก

*****ทั้งนี้นายจิตรธรรม  บุญญาธิการ  คหบดีชื่อดังในจังหวัด  และเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ส.อบจ.)  ประธานจัดการแข่งขันเผยว่า  การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเด็กในวันเด็ก  มีนักกีฬาเด็กจาก 14 จังหวัดในภาคใต้เข้าร่วม  แข่งขัน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 แล้ว  กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อยกระดับ มาตรฐานการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ  ที่มุ่งสร้างและส่งเสริมนักกีฬาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก  เพื่อเตรียมเข้าสู่กีฬาเยาวชน  และกีฬาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

*****การแข่งขันในครั้งที่ 11 นี้มีการแข่งขันทั้งหมด 10 รุ่น  อายุนักกีฬาอยู่ระหว่าง 7 – 10 ปี  มีนักกีฬาเด็กชายและหญิง  เข้าร่วมแข่งขัน 432 คน  ทำการแข่งขันเป็นเวลา 2 วัน  คือวันที่ 13 และ วันที่ 14 มกราคม 2567 ทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขัน  สามารถ สร้างนักกีฬาได้ตามวัตถุประสงค์   สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรและชมรมกีฬาว่ายน้ำ ในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากมีสโมสรลแชมรมฯส่งนักกีฬาเด็กเข้าแข่งขัน  เป็นจำนวนมากทุกปี  ปีนี้มีจำนวนทั้งหมด 36 สโมสร  จึงสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจการท่องเที่ยว  และธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ในนครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างมากอีกด้วย

*****การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเด็กในวันเด็ก  ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา  จนถึงครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 11  ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แต่เป็นความร่วมมือของภาคเอกชนและผู้มีจิตสาธารณะ  ร่วมด้วยช่วยกัน  เนื่องจากมีจุดมุ่งหมาย  มุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนากีฬาว่ายน้ำของภาคใต้ให้ก้าวไกล  ไปอย่างต่อเนื่อง