update newsกีฬาข่าวเด่น

มินิมาราธอนทุ่งโพธิ์ทะเลผ่านด้วยดี

***กำแพงเพชร..0นายสิงหวัฒน์ วัฒนศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผวจ.กำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม วิ่งนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล มินิมาราธอน 2020 เบิ่งบั้งไฟ กินข้าวจี่ วิ่งที่นิคม ที่จุดปล่อยตัวบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ผ่านไปด้วยดีมีผู้เข้าร่วมวิ่งจำนวนมาก

***นายกเทศมนตรีตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สภาวัฒนธรรมตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล และ ชมรมผู้สูงอายุตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล โดยเปิดรับสมัครประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งการแข่งขันออกเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทระยะทาง 5 กิโลเมตร และ ระยะทาง 10 กม.

***ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมในการยกระดับงานบุญบั้งไฟเป็นงานประเพณีประจำจังหวัดกำแพงเพชร อีกช่องทางหนึ่งด้วย โดยผู้ว่าฯได้มอบโล่รางวัลแชมป์ ระยะทาง 10 กม. แก่ ด.ช มินิฮาล์ฟ   จันทร์ฉาย และแชมป์ระยะทาง 5 กม.ได้แก่ นายธรรศ   ศรีสิทธิ์ ด้วย