update newsการศึกษาข่าวเด่นข่าวในประเทศ

อาชีวะสุโขทัยโชว์ฝีมือทำเค้กขายช่วงปีใหม่

***สุโขทัย..0ที่ห้อประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม  เหลี่ยมจุ้ย   ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู และ นักเรียน นักศึกษา จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ที่ห้อประชุมเปี่ยมสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ถึงการผลิตและจำหน่ายเค้กในราคาย่อมเยา ช่วงระหว่างวันที่ 23-31 ธ.ค. เพื่อให้ประชาชนได้สั่งจองไว้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2564

***ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม  กล่าวว่า ทางวิทยาลัยให้นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มีส่วนร่วมในการผลิตเค้กในทุกขั้นตอน ในความควบคุมดูแลของครูผู้สอน ตั้งแต่การนวดแป้ง จนถึงการลงมือแต่งหน้าเค้ก  โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง สอดคล้องกับนโยบายการสร้างงาน สร้างรายได้ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนรู้ของทุกสาขาวิชาชีพ

ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติงานจริง ฝึกทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป เกิดกระแสแนวคิดไปสู่การทำธุรกิจแนวใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังโควิด-19 ผ่านพ้น ดังนั้นเมื่อพฤติกรรมของคนเปลี่ยน ในฐานะผู้ผลิตหรือนักธุรกิจ เจ้าของกิจการร้านค้า ก็จะต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองให้เข้ากับกระแส New Normal ด้วย

***ว่าที่ร้อยโท ดร. นิคม  กล่าวอีกว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด  เช่น ขณะที่ทำเค้กมีการล้างมือบ่อยครั้ง สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำเค้ก จะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19  สำหรับปีนี้มีเค้กที่จัดทำออกจำหน่ายคือ เค้กเนยสดหน้าครีม และเค้กเนยสดหน้าแยม ราคาขนาด 1 ปอนด์ /ชิ้น ราคา 180 บาท,ขนาด2ปอนด์ /ชิ้น ราคา 350 บาท และ ขนาด 3 ปอนด์ /ชิ้น ราคา 500 บาท  ท่านที่สนใจ สามารถโทรสั่งจองได้ที่ หมายเลข 055-611789

***”คาดว่าในปีนี้ ทางอาชีวศึกษาสุโขทัย จะผลิตและจำหน่ายเค้กปีใหม่ ได้ประมาณ 6,000 ปอนด์  ซึ่งรายได้ทั้งหมด  เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว  จะนำเข้ากองทุนของวิทยาลัยฯเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และ สนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาต่อไป”ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย กล่าว