15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

นายก อบต.แม่ปะจัดการเรียนการสอน ร.ร.ผู้นำฯ

ตาก..0 นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  เป็นประธานการเปิดเรียนจัดการเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ ประจำปี 2563  เมื่อวันที่ 30 ก.ย.ที่อาคารเรียนโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ ม.2 ต.แม่ปะโดยมีนายกมล และนางบัวรอง เอื้องหมี  ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ มอบน้ำและเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ

ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ 12 นักเรียนโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะได้ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย และทำกิจกรรมนันทนาการ จากนั้นเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนการสอนการทำดอกไม้จันทน์และเข้าการเรียนในวิชาการประกอบด้วย วิชาด้านการศึกษาและสังคม วิชาด้านสิ่งแวดล้อม และวิชาด้านการเมืองการปกครอง