update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

ชาวบ้านเดือดผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ปลดผู้ใหญ่บ้าน

อุตรดิตถ์..0เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 ต.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ชาวบ้านหมู่ 2 บ้านชำผักหนาม ต.ด่านแม่คำมัน กว่า 100 คน รวมกลุ่มเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงหลังทราบว่า นายเลน  มาก่อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามหนังสือคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ 13233/2563 ลงนามโดย นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล อดึต ผวจ.อุตรดิตถ์ หลังชนะการเลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ได้เพียง 3 เดือน

นางสุภาภรณ์   จิ๋วจันทร์ ชาวบ้าน  กล่าวว่า หลังทราบเรื่องว่า นายเลน  มาก่อ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  ต.ด่านแม่คำมัน 3 เดือน ก็ได้รับคำสั่งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้พ้นจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 63 สร้างความตกใจ ไม่เข้าใจ จึงรวมตัวกันมาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง ต่อ นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล

การรวมตัวชาวบ้านหมู่ 2 ครั้งนี้ เพื่อต้องการรักษาคนดี คนที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ เลือกตั้งเข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทน เบื้องต้นทราบว่า หลังมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านชำผักหนามไป เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 63 ปรากฏว่า นายเลน  มาก่อ ได้คะแนน 232 คะแนน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 408 คน ชนะผู้สมัครอีก 1 ราย ที่ได้คะแนน 165 คะแนน คือชนะ 67 คะแนน

จากนั้นมีผู้ร้องเรียน ว่า นายเลน  มาก่อ แจกก๋วยจั๊บให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นการซื้อเสียง ทางอำเภอจึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ผลออกมาให้พ้นจากตำแหน่ง จึงเกิดความไม่เข้าใจของชาวบ้าน เนื่องจากก๋วยจั๊บ เป็นการทำเพื่อเลี้ยงผู้ที่มาช่วยและร่วมงานศพของแม่ยายนายเลน มาก่อ เป็นไปตามประเพณีของชุมชนที่ถือปฏิบัติ”

ทั้งนี้นายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอลับแล พร้อมปลัดอาวุโสอำเภอลับแล จึงขอให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันภายในห้องประชุม และสอบถามทุกข้อสงสัย พร้อมชี้แจงตามข้อกฎหมาย    พร้อมเผยว่า ด้วยอำเภอลับแลได้รับหนังสือร้องเรียน ได้มาร้องคัดค้านการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน กรณีมีการแจกอาหารตามบ้านเรือนราษฎรเพื่อหาเสียง ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมายเลข 1 และมีการกล่าวชี้นำให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ว่าให้เลือกเบอร์ 1 ที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านวัดชำผักหนามและกรณีผู้สมัครหมายเลข 1 แจกเงินซื้อเสียงราษฎรหมู่ที่ 2 ตำบลด่านแม่คำมัน  จากนั้น อำเภอลับแล จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยตรวจสอบถ้อยคำจากฝ่ายผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และพยานที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีประเด็นตามข้อร้องเรียน คือ การแจกจ่ายก๋วยจั๊บให้แก่ราษฎรหมู่บ้านจริง เป็นการกระทำที่เข้าข่ายความผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551

เนื่องจากในวันที่มีการประชุมชาวบ้าน เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงในที่ประชุมถึงระเบียบข้อห้าม และพฤติกรรมดังกล่าวย่อมถือเป็นการกระทำที่มีผลเป็นการจูงใจเพื่อให้มีการลงคะแนน ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้านหมายเลข 1 และถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามข้อ 8 (1) ก แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2551 จังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้วเห็นว่าลักษณะและพฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉะนั้นอาศัยตามความในข้อ 88 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2551 จึงให้นายเลน มาก่อ พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล

ทั้งนี้ ทางผู้ถูกร้องก็สามารถยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งคำสั่งตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หลังชาวบ้านได้สอบถามข้อสงสัย ต่างยืนยันว่า ต้องการนายเลน มาก่อ เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 จากนั้นบุคคลที่เป็นพยาน และผู้ถูกร้อง ต่างได้ยื่นเอกสารต่อ เจ้าหน้าที่เพื่อขอคัดคำให้การ และพร้อมที่จะยื่นอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งตามระเบียบของกฎหมาย