ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

นอภ.หาดใหญ่ประชุมกำนัน ผูใหญ่บ้าน

นายเอกชัย แก้วรัตนะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการแทนนายอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา ประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน ต.ค 2563โดยมี นายสาโรจน์ รัตนพันธ์ กำนันตำบลบ้านพรุ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหาดใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมที่ชุมที่ห้องประชุมอำเภอหาดใหญ่ ชั้น3 เมื่อวันที่ 2 ต.ค.