15 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

กล้วยหอมทองบางแก้วส่งขายญี่ปุ่น

พัทลุง..0เมื่อตอนสายวันที่ 5 ต.ค.ที่ นายสมคิด  รัตน์วงศ์  เกษตรจังหวัดพัทลุง  และนางสุจิตรา  รุ่งรัศมีวิริยะ  เกษตรอำเภอบางแก้ว  จ.พัทลุง  พร้อมคณะ  เข้าเยี่ยมชมการปลูกกล้วยหอมทอง  มะละกอพันธุ์เรดเลดี้  ที่สวนนายปาน  ท้องที่หมู่ 3  ต.ท่ามะเดื่อ  อ.บางแก้ว  ของนายสมชัย  หนูนวล  อายุ 39 ปี  มีเนื้อที่ปลูก 10 ไร่  นอกจากนั้นนายสมชัยฯ ยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียง  หันมาปลูกกล้วยหอมทอง มะละกอพันธุ์เรดเลดี้ เพื่อการส่งออกไปยังห้างสรรพสินค้าชื่อดังทั้งในและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตทางการเกษตรทั้ง2 ชนิดมีราคาประกันขั้นต่ำอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงและมั่นใจแก่บรรดาเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรม

นายสมชัย หนูนวล  เจ้าของสวนนายปาน  เผยว่า  ในกลุ่มเกษตรกรของตนจะไม่มีการนำยาปราบศัตรูพืชมาใช้โดยเด็ดขาด  สำหรับกล้วยหอมทองนั้นในพื้นที่ 1 ไร่ปลูกได้ 400  ต้น  กล้วยที่ปลูกเพียงครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ 4-5 รอบ  โดยในแต่ละรอบจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า  70,000 บาท/ไร่  นอกจากนั้นยังมีรายได้เสริมจากการจำหน่ายพันธุ์หน่อกล้วยให้แก่เกษตรกรทั้งในต่างจังหวัดอีกด้วยในขณะที่การส่งจำหน่ายมะละกอพันธุ์เลดเลดี้ก็สร้างรายดีเช่นกัน  ทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่  ต.บางแก้ว  และพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับสวนนายปานอยูในขั้นที่น่าพอใจยิ่ง

นายสมชัย กล่าวอีกว่า “สวนนายปาน“ มิได้มุ่งหวังที่จะให้สวนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ แต่มุ่งเน้นให้เป็นที่ศึกษาดูงานแก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง  มะละกอพันธุ์เลดเลดี้  และให้สวนดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างเกษตรกรกับตลาดต่างๆทั้งในและต่างจังหวัด กลางเดือน  ต.ค.นี้จะมีการส่งกล้วยหอมทองของเครือข่าย “สวนนายปาน “ ไปจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย