22 เมษายน 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นวัฒนธรรมศาสนา-วัฒนธรรม

อบจ.สุโขทัยทุ่ม1.5ล้านจัดงานลอยกระทง

สุโขทัย..0 เมื่อเวลา 08.00น.วันที่ 5 ต.ค. นายสุชาติ ทีคะสุข  รอง ผวจ.สุโขทัย ประธานประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงแสง เสียง (Light & Sound)เรื่อง”ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย”เป็นบทพระราชนิพนธ์ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บริเวณวัดมหาธาตุ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง  ในช่วงงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ประจำปี 2563  ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน และ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ เข้าชมมากที่สุดในแต่ละคืน

สำหรับปีนี้ที่ประชุมมีการพิจารณางบประมาณในการจัดกิจกรรมโดยมอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย เป็นแม่งานหลักใช้นักแสดงกว่า 300 คน และขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมและจัดสถานที่ การจัดระเบียบผู้เข้าชมการแสดงที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ New Normal เบื้องต้น อบจ.สุโขทัยสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแสดงแสง เสียง (Light & Sound) ในปีนี้ 1,500,000บาท โดยจัดการแสดง จำนวน 5 วัน  คือในวันที่ 27-31 ต.ค. และจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น   ส่วนการซ้อมใหญ่เสมือนจริง จะมีขึ้นในวันที่ 26 ต.ค.