update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

บ้านโป่งตรวจห้างเน้นมาตรการป้องกันโควิด.

ราชบุรี..0นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี มอบหมายให้ นายนิพนธ์ บุตรดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมผู้แทนสาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง ตำรวจ สภ.บ้านโป่ง เทศบาลตำบลกระจับ และสมาชิก อส.อำเภอบ้านโป่งที่ 8 เข้าตรวจกิจการห้างสรรพสินค้าในพื้นที่

ทั้งนี้เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการแนบท้าย คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (ศบค.) ที่ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ และห้างเทสโก้โลตัส (เทศบาลตำบลกระจับ) ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง ผลการปฏิบัติผู้ประกอบการและผู้รับบริการได้ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ทั้งมาตรการควบคุมหลัก และมาตรการเสริม รวมทั้งการใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” อย่างเคร่งครัด.