update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

กาชาดนครปฐมมอบบ้านผู้ยากไร้

นครปฐม..0นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ปลัดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอพุทธมณฑล ผู้บริหาร อบต.ศาลายา และสโมสรโรตารีพุทธมณฑลภาค 3330 ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม โดยมอบบ้านให้กับ นายสอง ชาวอิสาร บ้านเลขที่ 171/4 หมู่ที่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นผู้ประพฤติดีและช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด จนมาป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ทำให้มีความเป็นอยู่ยากลำบาก

การสร้างบ้านในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอพุทธมณฑล สโมสรโรตารี ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุน โดยมีงบประมาณในการสร้าง 202,225 บาท ทำให้ นายสอง ชาวอิสาร มีบ้านอาศัยใหม่ ได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต

จากนั้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบชุดอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ยากไร้ในเบื้องต้น