update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

กมธ.วิทย์ฯเยี่ยมนวัตกรรมชุมชนสกลนคร

สกลนคร..0น.ส.จิราภรณ์  เบิกบาน  นายอำเภอวานรนิวาส  จ.สกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับ นายอัครวัฒน์  อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะประกอบด้วย น.ส.สกุณา  สาระนันท์  กรรมาธิการ และส.ส สกลนคร เขต 5 พร้อมคณะกรรมาธิการ

หลังเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการ การสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเกษตรกร กลุ่มพืชสวนครัว ภายใต้โครงการการสร้างนวัตกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน และบรรเทาผลกระทบจาก COCID – 19 พื้นที่ จ.สกลนคร เมื่อเย็นวันที่ 8 ต.ค.โดยมีส่วนราชการอปท./กิ่งกาชาด/ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับที่แปลงกลุ่มเกษตรกรพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ บ.แหลมทอง  อ.วานรนิวาส