update newsข่าวเด่นศาสนาศาสนา-วัฒนธรรม

มอบเครื่องอัดอากาศใช้ภารกิจกู้ภัยใต้น้ำ

นคราปฐม..0เมื่อวันที่ 9 ต.ค.พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (สำอางค์  ปภสสโร)เจ้าอาวาสวัดบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พร้อมพระอาจารย์พิเชษฐ์   ฐิตโสภโณ ทำพิธีเจิมและปะพรมน้ำมนต์เครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสำหรับถังดำน้ำ Coltri Sub แบบเคลื่อนย้ายได้ (Portable Compressor) รุ่น MCH6 ที่ได้จัดซื้อนำมาบริจาคให้แก่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสุขศาลานุเคราะห์นครปฐม จุด อ.นครชัยศรี เพื่อใช้ในงานสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ

สำหรับเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสำหรับถังดำน้ำมีมูลค่า 120,000 บาท ใช้สำหรับอัดอากาศเข้าถังออกซิเจน เป็นประโยชน์สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น ในน้ำ หรือใต้น้ำ  มีปัญหาในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หากอากาศในแท็งก์อากาศของชุดดำน้ำหมด ต้องเดินทางออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อไปอัดอากาศ บางครั้งการทำงานกินระยะเวลายาวนาน ไม่สามารถทิ้งหน้างานได้ ทำให้ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังใช้สนับสนุนภารกิจของหน่วยงานต่างๆนอกพื้นที่ และเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานกู้ภัยทางน้ำให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น