18 มิถุนายน 2024
Latest:
update newsข่าวอปท.ข่าวเด่น

กมธ.พัฒนาสังคมฯเยี่ยม ร.ร.บ้านโคกสว่างสกลนคร

สกลนคร..0นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผวจ.สกลนคร มอบหมายให้ น.ส.จิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานต้อนรับ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา พร้อมคณะ ในการเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียน มอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน (ไก่ KFC) ให้กับเด็กนักเรียน  ร.ร.บ้านโคกสว่าง

โดยมี นายสงวน สุธรรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร มี ส่วนราชการ นายก อบต.ธาตุ และสมาชิกสภาจังหวัดสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู/กิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส ให้การต้อนรับ