25 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ระยองกำจัดกากอุตสาหกรรมนำมาใช้ใหม่

ระยอง..0วันที่ 10 ต.ค.นายอินทรีย์  เกิดมณี  ปลัดจังหวัดระยอง ประธานรับฟังความเห็นโครงการกำจัดกากอุสาหกรรมและนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ โดยมีนายกำพล  แจ้งสุทธิวราวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท .ปตท จำกัด (มหาชน) พร้อมผู้บริหาร และประชาชนเข้าร่วมรับฟังที่ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง

นายกำพล  แจ้งสุทธิวราวัฒน์  กล่าวว่า  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอประเด็นห่วงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นไปอย่างครบถ้วน

อีกทั้งยังเป็นการนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการรับฟังมาใช้ประกอบการศึกษาและการจัดทำรายงานให้ครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้โครงการออกแบบให้สามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ประมาณ 200 ตันต่อวัน หรือ 60,000 ตันต่อปี  ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง พื้นที่ของโครงการมีขนาดประมาณ 60 ไร่

ด้านนายเฌอโรม เลอ บอรก์เนีย  กรรมการผู้จัดการ บ.สุเอซ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จ.ระยองเป็นบ้านของอุตสาหกรรมที่มีความพิเศษและศูนย์รวมของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ โครงการของ ปตท. และ สุเอซ จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาด้วยการส่งมอบโรงบำบัดกากอุตสาหกรรมชั้นหนึ่ง ที่สามารถควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมให้ลดน้อยลงและช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างยั่งยืนแท้จริง