update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

เอสซีจีร่วมกลุ่มบริษัทดาวจัดทอดกฐินลดโลกร้อน

ระยอง..0 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี นายชลณัฐ  ญาณารณพ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี นายสุทิน  ประไพตระกูล  ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์  นายนารินทร์ วงศ์ธนาศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และรัฐกิจสัมพันธ์  กลุ่มบริษัทดาว (ประเทศไทย) พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนหนองแฟบ โดยนายอิทธิ แจ่มแจ้ง ประธานชุมชนหนองแฟบ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ที่ดหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง    

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี  กล่าวว่า  เอสซีจี และกลุ่มบริษัทดาว (ประเทศไทย) จำกัด ตลอดจนผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนับสนับสนุนปัจจัยในงานทอดกฐินครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,029,685 บาท

เพื่อสืบสานประเพณีทอดผ้ากฐินสามัคคี เป็นประเพณีสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ  เป็นประเพณีที่นิยมจัดกันเป็นประจำทุกปีในช่วงหลังวันออกพรรษา กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนา

สำหรับการจัดงานทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้เป็น‘กฐินลดโลกร้อน’ โดยภาชนะที่นำมาใส่อาหารสำหรับผู้ที่มาร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมในวันทอดกฐินนั้นจะเป็นภาชนะที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีก งดการนำโฟมหรือภาชนะที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งมาใส่อาหาร และเนื่องด้วยหนองแฟบเป็นหนึ่งในวัดที่ได้เข้าร่วมโครงการ ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ ของธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ภายในวัดจะมีถังคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ คัดแยกขยะเปียก แห้ง ตลอดจนคัดแยกตามประเภทของวัสดุเพื่อง่ายต่อการนำกลับมารีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง ปริมาณการฝังกลบลดลง ไม่มีการหลุดรอดของขยะออกสู่สิ่งแวดล้อม เมื่อลดปริมาณขยะก็สามารถลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนได้