2 มีนาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

พีทีทีแทงค์ฟังความเห็น ระบบท่อส่งขนส่งผลิตภัณฑ์

ระยอง..0 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 ต.ค. ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง นายรุจ  สุวรรณเสวก ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้าง บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ประธานเปิดรับฟังความคิดเห็น โครงการระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์และโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ารับฟัง

นายรุจ  กล่าวว่า  บริษัท พีทีที แทงค์ มีแผนวางระบบท่อขนส่ง 2 ท่อ ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมืองระยอง เพื่อขนส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันดีเซล และ ผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จาก บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) โดยก่อสร้างท่อเชื่อมต่อกับท่อส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ ไออาร์พีซี ที่มีอยู่เดิม เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ไปยังสถานีสูบจ่ายน้ำมันมาบตาพุดของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ผ่านคลังพักผลิตภัณฑ์ ของ บ.พีทีที แทงค์ เพื่อที่จะสามารถจัดส่งทางท่อไปยังส่วนต่างๆของประเทศได้

นอกจากนั้นยังมี โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 1 ส่วนขยายในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้รับสิทธิจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการก่อสร้างและบริหารจัดการท่าเทียบเรือในบริเวณดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายตัวของการขนถ่ายวัตถุดิบและสินค้าเคมีภัณฑ์สำหรับโรงงานปิโตรเคมีในกลุ่ม ปตท.  ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ 2 ท่า และถังเก็บผลิตภัณฑ์เหลวจำนวน 10 ถัง

โดยผลิตภัณฑ์เหลวที่จัดเก็บมีจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ แอมโมเนีย อะคริโลไนไตรล์  เมทิลเมตรครีเลท กรดซันฟุริก แอลพีจี และ โพรพิลีน  เนื่องจากปัจจุบันรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอยู่ในระหว่างการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียรับทราบข้อมูลทั้งสองโครงการ