update newsการศึกษาข่าวเด่น

มจพ.วิทยาเขตระยองสนับสนุนผ่าต่อกระจก

ระยอง..0 เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 ต.ค.ศจ.ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง พร้อมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มอบเงิน 330,000 บาท สนับสนุนโครงการผ่าต้อกระจกและโรคตา ให้กับร.พ.ระยอง โดยมี นพ.สุกิจ  บรรจงกิจ รอง ผอ.รพ.ระยอง เป็นผู้รับมอบ ที่โรงพยาบาลระยอง

ศจ.ดร.ธานินทร์  ศิลป์จารุ กล่าวว่า  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จัดทำโครงการผ่าตัดต่อกระจกและโรคตาเป็นประจำทุกปี โดยปีที่ผ่านมาได้ทำโครงการนี้ที่ ร.พ.บ้านค่าย สามารถช่วยเหลือผ่าตัดดวงตาได้ถึง 68 ดวงตา จำนวน 68 คน โดยนักศึกษาของสถาบัน ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก ได้ตระหนักในการช่วยเหลือสังคม จึงได้ทำโครงการเพิ่มเติม มีผู้บริจาคเพิ่มขึ้น จึงนำเงินจำนวน 330,000 บาท มามอบให้ทาง ร.พ.ระยอง

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในการผ่าตัดดวงตาและโรคตำ ให้กับผู้ป่วยในจังหวัดระยอง  ซึ่งทางโรงพยาบาลระยอง มีงบของภาครัฐอยู่แล้วบางส่วน แต่มีบางส่วนที่ภาครัฐไม่ได้สนับสนุน เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก เราก็มอบเงินส่วนนี้ให้กับ รพ.ระยอง นำไปจัดการดูแลผู้ป่วยด้วยโรคตำทั้งหมด เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวระยอง ให้มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรง